Bài viết

Cùng nghịch ngợm với 4 chữ số 4.

Nếu có trong tay 4 chữ số 4, cùng với các phép Toán. Bạn sẽ làm gì với chúng. Nhiều người trên thế giới đã cố gắng dùng các công thức Toán học để biểu diễn các số từ 0 đến 100 nhờ các chữ số 4 đấy. Bạn tin không nè.

Nếu chưa tin. Hãy quan sát xem nhé, nhớ là đừng chớp mắt để không bỏ sót bất kỳ số nào nhé. Và ngoài ra, nếu bạn biểu diễn các số nguyên tố từ 101 đến 200 nhờ 4 chữ số 4 trên, bạn sẽ có cơ hội ghi tên mình vào câu lạc bộ 4 chữ số 4 trên thế giới đấy.

Nào, cùng quan sát nhé.

Kết quả Biểu thức Đề nghị bởi
0 44-44 Mark Girouard, Miramichi, N.B., Canada
1 (4+4-4)/4
44/44
Leigh S., Germantown Academy, PA
Nidhi Kohli, Eastern H.S., NJ
2 (4*4)/(4+4) J.K. Choi, Seoul, Korea
3 (4+4+4)/4
(4*4-4)/4
4-4^(4-4)
Ryan McDonald, Miramichi, N.B., Canada
Nicole Finelli, Germantown Academy, PA
6th Period Biology, OHHS, Oxon Hill, MD
4 (4-4)*4+4
[\4/444] (phần nguyên của căn bậc 4 của 444)
J.S.G, Maimonides, 1st Form
Daniel Freeman
5 (4*4+4)/4 J.S.G, Maimonides, 1st Form
6 ((4+4)/4)+4 J.K. Choi, Seoul, Korea
7 (4+4)-(4/4)
44/4-4
J.K. Choi, Seoul, Korea
Nathan O’Reilley, Miramichi, N.B., Canada
8 (4*4)-(4+4)
4+4+4-4
J.K. Choi, Seoul, Korea
Daniel Moffitt, Miramichi, N.B., Canada
9 (4/4)+4+4 Michael Krueger, Germantown Academy, PA
10 (44-4)/4 J.K. Choi, Seoul, Korea
11 44/(sqrt 4+sqrt 4) J.S.G, Maimonides, 1st Form
12 (44+4)/4 J.K. Choi, Seoul, Korea
13 44/4+sqrt 4 J.S.G, Maimonides, 1st Form
14 4+4+4+sqrt 4
4!/4+4+4
4!-(4+4+sqrt 4)
4*4(4/sqrt 4)
Robin Damion, Nottingham, UKvJessi Bramlett, Tulsa, OK
J.K. Choi, Seoul, Korea
Trevor Gile, Clovis, CA
15 44/4+4 Katie Sibel, Germantown Academy, PA
16 4+4+4+4 Leigh S., Germantown Academy, PA
17 4*4+4/4
[\44/44!]
(phần nguyên của căn bậc 44 của 44!)
Kelsey Gile, Fresno, CA
Daniel Freeman
18 (4!+4!+4!)/4 J.K. Choi, Seoul, Korea
19 4!-4-4/4 J.K. Choi, Seoul, Korea
20 (4/4+4)*4 Leigh S., Germantown Academy, PA
21 4!-4+(4/4) J.K. Choi, Seoul, Korea
22 4*4+4+sqrt 4
4/4(4!)-sqrt 4
4!-((4+4)/4)
44/4*sqrt 4
Robin Damion, Nottingham, UK
Jessi Bramlett, Tulsa, OK
J.K. Choi, Seoul, Korea
Kevin Trotter, Escuela Americana School, El Salvador
23 4!-sqrt 4+4/4
4!-4^(4-4)
Jessi Bramlett, Tulsa, OK
J.K. Choi, Seoul, Korea &
Trevor Gile, Clovis, CA
24 4*4+4+4 Eric Treffeisen, Germantown Academy, PA
25 4!+sqrt 4-4/4
4!+4^(4-4)
Jessi Bramlett, Tulsa, OK
J.K. Choi, Seoul, Korea &
Trevor Gile, Clovis, CA
26 4/4(4!)+sqrt 4
4!+sqrt (4+4-4)
Jessi Bramlett, Tulsa, OK
J.K. Choi, Seoul, Korea
27 4!+4-4/4 Jessi Bramlett, Tulsa, OK
28 (4+4)*4-4
4sqrt 4*4-4
Edward Levinson, Germantown Academy, PA
Kelsey Gile, Fresno, CA
29 4!+4+4/4 J.K. Choi, Seoul, Korea &
Trevor Gile, Clovis, CA
30 4!+4+4-sqrt 4 J.K. Choi, Seoul, Korea
31 ((4+sqrt 4)!+4!)/4! Jonas Oberg, Lycksele, Sweden &
Norbert Gassel, Seligenstadt, Germany
32 (4*4)+(4*4) Leigh S., Germantown Academy, PA
33 4!+4+sqrt 4/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
34 (4*4*sqrt 4)+sqrt 4
4!+(4!/4)+4
sqrt(4^4)*sqrt 4+sqrt 4
J.K. Choi, Seoul, Korea
Trevor Gile, Buchanan H.S., CA
Kevin Trotter, Escuela Americana School, El Salvador
35 4!+44/4 Norbert Gassel, Seligenstadt, Germany&
Patrick McCaney, Voorhees, NJ
36 (4+4)*4+4
44-4-4
Dean Tye, Germantown Academy, PA
Carolyn Bedrosian, Germantown Academy, PA
37 4!+(4!+sqrt 4)/sqrt 4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
38 44-(4!/4) J.K. Choi, Seoul, Korea
39 4!+4!/(4*.4)
4!+(4+4/4)!! [Note: !! is odd factorial]
Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
Heiner Marxen, Germany
40 (4!-4)+(4!-4) J.K. Choi, Seoul, Korea
41 (4!+sqrt 4)/.4-4!
44-gamma(4)/sqrt 4
Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
Robin Damion, Nottingham, UK
42 44-4+sqrt 4
(4!+4!)-(4!/4)
J.K. Choi, Seoul, Korea
Trevor Gile, Buchanan H.S., CA
43 44-(4/4) J.K. Choi, Seoul, Korea
44 44+4-4 Charlene Walls, Miramichi, N.B., Canada
45 44+4/4 Robin Damion, Nottingham, UK
46 44+4-sqrt 4
(4!+4!)-(4/sqrt 4)
J.K. Choi, Seoul, Korea
Trevor Gile, Buchanan H.S., CA
47 (4!+4!)-4/4 J.K. Choi, Seoul, Korea
48 (4*4-4)*4 Katie Sibel, Germantown Academy, PA
49 (4!+4!)+4/4 J.K. Choi, Seoul, Korea
50 44+(4!/4) J.K. Choi, Seoul, Korea
51 (4!-4+.4)/.4
4!+4!+gamma(4)/sqrt 4
Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
Robin Damion, Nottingham, UK
52 (44+4)+4 Meghan Flieger, Miramichi, N.B., Canada
53 4!+4!+sqrt 4/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
54 4!+4!+4+sqrt 4 J.K. Choi, Seoul, Korea
55 (4!-4+sqrt 4)/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
56 4!+4!+4+4 J.K. Choi, Seoul, Korea
57 (4!-sqrt 4)/.4+sqrt 4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
58 ((4!+4)*sqrt 4)+sqrt 4 J.K. Choi, Seoul, Korea
59 (4!-sqrt 4)/.4+4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
60 4*4*4-4

4^4/4-4

Carolyn Bedrosian, Germantown Academy, PA
Dean Tye, Germantown Academy, PA
61 (4!+sqrt 4)/.4-4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
62 4*4*4-sqrt 4 Robin Damion, Nottingham, UK
63 (4^4-4)/4 Sung-II Kim, Yonsei University, Seoul, Korea &
Chris Bagan, Edmonton, Alberta, Canada
64 4sqrt 4*4sqrt 4 Kelsey Gile, Fresno, CA
65 (4^4+4)/4 L.C., Orlando, FL
66 4*4*4+sqrt 4 Robin Damion, Nottingham, UK
67 (4!+sqrt 4)/.4+ sqrt 4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
68 4*4*4+4
4^4/4+4
Laura Whitty, Miramichi, N.B., Canada
Katie Sibel, Germantown Academy, PA
69 (4!+sqrt 4)/.4+4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
70 (4+4)!/(4!*4!)
44+4!+sqrt 4
Robin Damion, Nottingham, UK
J.K. Choi, Seoul, Korea
71 (4!+4.4)/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
72 44+4!+4 J.K. Choi, Seoul, Korea
73 (4! C sqrt 4)/4 + 4 using nCr W.H. Yee, Singapore
74 4!+4!+4!+sqrt 4 J.K. Choi, Seoul, Korea
75 (4!+4+sqrt 4)/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
76 (4!+4!+4!)+4 J.K. Choi, Seoul, Korea
77 ((4 – gamma(sqrt4))^4 ) – 4

(4/.4repeating)^sqrt4 – 4

Tan Chee How, Ngee Ann Polytechnic, Singapore
W.H. Yee, Singapore
78 4*(4!-4)-sqrt 4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
79 4!+(4!-sqrt 4)/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
80 (4*4+4)*4 Leigh S., Germantown Academy, PA
81 (4-(4/4))^4
(4!/(4*sqrt 4))^4
(4-(log4/log4))^4
Trevor Gile, Buchanan H.S., CA
Robin Damion, Nottingham, UK
J.K. Choi, Seoul, Korea
82 4*(4!-4)+sqrt 4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
83 (4!-.4)/.4+4! Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
84 44*sqrt 4-4 Trevor Gile, Buchanan H.S., CA
85 (4!+4/.4)/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
86 44*sqrt 4-sqrt 4 Robin Damion, Nottingham, UK
87 4 x 4! – 4 / 0.bar4
44*sqrt(4)-i^4
((4 – gamma(sqrt4))^4) + (gamma 4)
Denis Silcock, MILTON, Ontario, Canada
Carrie Lineberry, North Carolina
Chua Soo Nam, Lecturer, Ngee Ann Polytechnic, Singapore
88 4*4!-4-4
44+44
Robin Damion, Nottingham, UK
Darren Richardson, Miramichi, N.B., Canada
89 4!+(4!+sqrt 4)/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
90 4*4!-4-sqrt 4 Robin Damion, Nottingham, UK
91 4*4!-sqrt 4/.4 Mauri Jarvinen, Tampere, Finland
92 4*4!-sqrt 4-sqrt 4 Robin Damion, Nottingham, UK
93 4*4!-gamm(4)/sqrt 4
(4! C sqrt 4)/4 + 4!(using nCr)
Robin Damion, Nottingham, UK
W.H. Yee, Singapore
94 4*4!+sqrt 4-4 Robin Damion, Nottingham, UK
95 4*4!-4/4 Robin Damion, Nottingham, UK
96 4*4!+4-4
4!+4!+4!+4!
Robin Damion, Nottingham, UK
J.K. Choi, Seoul, Korea
97 4*4!+4/4 Robin Damion, Nottingham, UK
98 4*4!+4-sqrt 4 Robin Damion, Nottingham, UK
99 44/.44(repeating)
4*4!+gamma(4)/sqrt 4
4/4% – 4/4
(4 * 4!) + sqrt (4)/sqrt(.0 bar 4)
Neil Vasan, Vienna, WV
Robin Damion, Nottingham, UK
W.H. Yee, Singapore
Nina Teicholz, San Francisco
100 4*4!+sqrt 4+sqrt 4 Robin Damion, Nottingham, UK
101 4*4!+ 4 + [sqrt(sqrt(4))] Nguyễn Vũ Thụ Nhân, Hochiminh, Vietnam
(heheheh)
102 4*4!+ 4 + sqrt(4) Nguyễn Vũ Thụ Nhân, Hochiminh, Vietnam
(heheheh)

 Tác giả: Ruth Carver’s

Nguồn: http://mathforum.org

About 2Bo02B

Nguyễn Vũ Thụ Nhân (Mr) Lecturer Physics Department. HCMC University of Pedagogy

Thảo luận

One thought on “Cùng nghịch ngợm với 4 chữ số 4.

  1. 4*4!+ 4 + [sqrt(sqrt(4))] = 101 là sai rồi thầy ơi! sqrt(4)=2 => sqrt(sqrt(4)) = sqrt(2) != 1

    Số lượt thích

    Posted by Nguyễn Văn Buôl | 09/06/2015, 15:42

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Translators & RSS

English French RussiaMaths 4 Physics (M4Ps)


Bạn hãy nhập địa chỉ email của mình để đăng ký theo dõi tin tức từ blog này và nhận những bài viết mới nhất qua địa chỉ email.

Join 2 769 other followers

Đôi lời

Bạn có thể theo dõi các lời bình liên quan đến lời bình của mình qua email bằng cách chọn dòng thông báo Báo cho bạn khi có người bình luận tiếp theo đề tài này bằng điện thư mỗi khi viết 1 lời bình.


Rất mong các bạn viết lời nhắn bằng tiếng việt có dấu nhé.

Để viết tiếng việt có dấu bạn dùng font chữ Unicode và bảng mã là Unicode UTF-8.


Để biết cách gõ công thức Toán học trong các lời nhắn ở trang web này, mời bạn đọc bài hướng dẫn tại đây hoặc bạn có thể xem bài hướng dẫn dùng MathType tại đây và bài tạo công thức trực tuyến tại đây


Get Well

Lời nhắn mới nhất

Dương Khánh Uyên trong Trang 2
Trần Thái An trong Trang 2
Chúc Chúc trong Xác suất có điều kiện
Hoang Anh trong Khai triển Taylor – Macl…
Trần Trung Đức trong Mẹo phân tích nhanh 1 phân…
Nhung Duong trong Trang 2
khoi trong Khai triển Taylor – Macl…
Minh pham trong Chuỗi Fourier Sine và Cos…
Minh Phạm trong Chuỗi Fourier
Anh Tuấn trong Cực trị (không điều kiện) của…
%d bloggers like this: